Darbų sauga – pavojingi darbai

Darbų sauga – pavojingi darbai

Darbų saugos sistemos pagrindinė funkcija – sudaryti kaip įmanoma saugesnes darbo sąlygas darbuotojams. Tai reiškia užtikrinti visų įstatymų bei kitų teisės aktų, kuriais reglamentuojama darbų sauga, įgyvendinimą. Įvairiuose ūkio subjektuose yra darbuotojų, kurių atliekami darbai priskiriami prie pavojingų. Pavojingas darbas laikomas tokiu darbu, kurį atliekant kyla didesnė rizika darbuotojui gauti traumą ar patirti kitokį sveikatos sutrikdymą. Visi pavojingi darbai išvardyti Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarime dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo. Šiame sąraše pateikiamų pavojingų darbų yra daugiau nei trisdešimt. Tarp jų dažnai pasitaikantis darbas – krovinių tvarkymas rankomis bei krovinių kėlimas mechaniniais, savaeigiais krautuvais. Taip pat neretai sutinkami darbai – mechaninis medienos ar kitų žaliavų apdirbimas naudojant ne mechanizuotą pastūmą; remonto ar derinimo darbai elektros įrenginiuose, kuriuose elektros įtampos vertės pakankamo dydžio žmogui nusitrenkti; darbai su pavojingomis cheminėmis medžiagomis ar mišiniais; darbai kur tiukšmas viršija leistinas normas; visi darbai atliekami didesniame nei penkių metrų aukštyje; darbai nurodyti Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Rečiau sutinkami, bet ne mažiau pavojingi darbai tai – darbai laivuose ar kituose plaukiojančiuose įrenginiuose; darbai po vandeniu, požeminiuose įrenginiuose ar statiniuose, su plėšriais gyvūnais, veterinarų ar felčerių paslaugos; miško ruošos, gręžimo darbai išgaunant naudingąsias iškasenas; psichikos ligonių gydymas ar priežiūra; apsaugininkų, inkasatorių, budėtojų saugančių pastatus ar kitus objektus darbas; gelbėjimo darbai transporto priemonių ar kitų avarijų vietose, avarijų likvidavimo, gaisrų gesinimo darbai ir kt. Kai darbuotojui tenka atlikti bet kokį darbą iš pavojingų darbų sąrašo, darbdavys turi imtis visų įmanomų priemonių, kad rizika darbuotojui susižaloti būtų kuo mažesnė. Prieš atliekant tam tikrus darbus, darbuotojus būtina apmokyti, kitiems pavojingiems darbams atlikti išduodami pažymėjimai. Prieš įdarbinant, darbuotojo medicininėje sveikatos tikrinimo formoje įrašomi kenksmingi faktoriai, pagal šiuos faktorius gydymo įstaigoje nustatoma ar darbuotojo sveikata tinkama būsimam darbui. Be to atliekant pavojingus darbus darbuotojams turi būti suteikiamos papildomos, specialiosios pertraukos pailsėti nuo rizikos veiksnio, jei kitais būdais jo išvengti, ar sumažinti iki nekenksmingos ribos, neįmanoma.

Vienas atsiliepimas apie “Darbų sauga – pavojingi darbai

Palikite atsiliepimą